پویش لبخند بهار "پویش تامین کفش به کودکان محروم"

خواهشمند است اطلاعات ذیل را برای نیازمند تکمیل فرمایید.پس از تکمیل آیکون “ثبت” را فشاردهید.انشاله در سریع ترین زمان ممکن به در خواست شما رسیدگی میشود.

Step 1 of 11

  • مشخصات معرف:

موسسه راه زندگی؛ راهی به سوی زندگی

موسسه راه زندگی به گروه دلوار تعلق دارد و بر روی کمک به درمان بیماران نیازمند تمرکز دارد.