فرم مشخصات ایتام مرکز خیریه راه زندگی

خواهشمند است اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید. پس از تکمیل آیکون “ثبت” را فشاردهید. انشالله در سریع ترین زمان ممکن به در خواست شما رسیدگی میشود.

1 مشخصات
2 ایتام
3 مدارک مورد نیاز

موسسه راه زندگی؛ راهی به سوی زندگی

موسسه راه زندگی به گروه دلوار تعلق دارد و بر روی کمک به درمان بیماران نیازمند تمرکز دارد.