فرم مشخصات بیمار نیازمند

خواهشمند است اطلاعات ذیل را برای نیازمند تکمیل فرمایید.پس از تکمیل آیکون “ثبت” را فشاردهید.انشاله در سریع ترین زمان ممکن به در خواست شما رسیدگی میشود.

  • مشخصات معرف:

  • مشخصات بیمار:

  • شرح بیماری و خدمات مورد نیاز

  • اطلاعات ارائه شده محرمانه بوده و فقط برای ارائه به نهاد ناظر (کمیته امداد) میباشد.

موسسه راه زندگی؛ راهی به سوی زندگی

موسسه راه زندگی به گروه دلوار تعلق دارد و بر روی کمک به درمان بیماران نیازمند تمرکز دارد.